11. Honomakato

Honomakatos skärgård består av de fem vackra öarna Ho, No, Ma, Ka och To. Den stora ön Ho är ansluten till internet med en stor kabel. Dessutom ansluter små kablar Ho och No, Ho och Ka, Ka och Ma, och Ka och To. Via dessa kablar är alla öar anslutna till Ho och därmed till internet.


Honomakato-folket vill nu göra nätverket mer tåligt mot störningar och lägger därför till två ytterligare kablar. Med det nya nätet ska varje ö fortfarande vara ansluten till Internet om en av de små kablarna bryts, oavsett vilken.

Fråga: Mellan vilka av öarna ska de nya kablarna dras?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.