13. Arabots vandring

En Arabot är en robot som går på ett papper. Den följer alltid de svarta vägarna som är målade på papperet. På varje vägsträcka finns en bokstav, som får araboten att svänga vänster (L) eller höger (R) vid nästa korsning (). Några bokstäver är redan skrivna, men resten av dem ska du bestämma.

Jenny låter araboten starta på platserna A, B eller C. Hon vill att den alltid ska komma fram till laddningsplatsen () där den kan ladda sitt batteri. Om den kommer till någon av platserna A, B eller C så blir den förvirrad och stänger av sig.

 

Hjälp Jenny att bestämma vilka bokstäver som ska stå på vägsträckorna för att araboten ska komma fram till laddningsplatsen oavsett om den startar från A, B eller C. Svara med en textsträng med 6 bokstäver (R eller L), där första bokstaven anger märkningen på den sträcka som är numrerad med 1, nästa bokstav den som är numrerad med 2, och så vidare.

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.