12. Lunchhemligheter

Meddelande P I Z Z A
vridning vänster 3 1 4 3 1
Krypterat meddelande S J D C B

Bibo och Biba älskar att skapa krypterade meddelanden med ett chifferhjul. Chifferhjulet består av en inre och en yttre skiva med (engelska) alfabeten som kan rotera i förhållande till varandra. Varje dag skickar Bibo ett krypterat meddelande till Biba om vad han vill ha till lunch. Meddelandet krypteras på följande sätt: (se exemplet uppe till höger)

1.Bibo skriver ner maträtten, t.ex. PIZZA

2. Under varje bokstav skriver han ner en siffra. Därefter nollställer han chifferhjulet så att bokstäverna på den inre och yttre skivan ligger i linje med varandra (A bredvid A, B bredvid B osv) och vrider sedan den inre skivan så många steg åt vänster som siffran han skrev ner anger. Hjulet på bilden visar en vridning 3 steg.

3. I stället för den riktiga bokstaven på den yttre skivan skriver Bibo ner den som står mittför på den inre skivan. I figuren blir P krypterat till S. Han fortsätter sedan bokstav för bokstav med nya vridningar, som i tabellen.

4. Bibo sänder de två nedre raderna i meddelandet till Biba som dekrypterar bokstav för bokstav för att få fram förslaget till lunch.

Fråga: Vad vill Bibo ha till lunch om han sänder följande meddelande 

     

Meddelande?              
vridning vänster 3 5 1 7 2 4 8
Krypterat meddelande O F T H I R M

            

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.