9. Nedladdning

När man laddar ner filer från en server så är hastigheten begränsad. Till exempel, när 10 filer laddas ned samtidigt, så är nedladdningshastigheten för varje fil en tiondel (1/10) av vad den skulle vara för en fil.

En användare laddar ner fyra filer samtidigt. Bilden nedan visar den nuvarande statusen. Den återstående tiden beräknas endast utifrån den nuvarande hastigheten.

Hur lång tid kommer det ta tills alla filerna är nedladdade?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.