7. Ut ur labyrinten

Mysto måste hitta en väg genom labyrinten på bilden nedan, och vill ha instruktioner av dig. Han har just gått in i labyrinten och står vid den svarta triangeln. Han vill nå utgången vid den stora röda cirkeln.

Mysto förstår tre olika instruktioner:

Gå ett steg framåt  F
Vrid dig åt höger  H
Vrid dig åt vänster  V

Problemet är att Mysto bara kan minnas 13 sådana instruktioner. Sedan börjar han om på den första igen, och upprepar hela serien gång på gång. Om han någon gång får instruktionen att gå in i en vägg blir han sur och slutar.

Fråga: Om Mysto vid starten står vänd som triangeln visar, vilken av följande instruktionsserier leder honom genom labyrinten till den röda cirkeln?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.