15. CykelKul

CykelKul är den nya attraktionen i staden där det gäller att cykla genom olika banor. Varje bana består av flera sektioner som antingen lutar nerför, lutar uppför eller är platta. Reglerna du måste följa är:

  • Din starthastighet är 0 km/ h.
  • I varje nerförs-sektion kommer cykelns hastighet att öka med 10 km/h.
  • I varje uppförs-sektion sänks cykelns hastighet med 10 km/h.
  • På varje platt sektion får du bestämma själv, men du måste antingen öka eller minska farten med 10 km/h.

Vid banans slut (Finish) måste hastigheten åter vara 0 km/h. Om du under banans gång behöver sänka farten när den redan är 0 km/h, så blir du diskad. Om hastigheten blir 0 km/h innan banan är sut, måste du öka hastigheten i följande sektion.

Nedan följer en skiss av en bana som är genomförbar enligt reglerna. På de platta sektionerna bör du öka/minska hastigheten som det anges enligt tecknen i cirklarna. Varje kvadrat motsvarar en sektion av banan, och farten vid slutet av varje sektion visas på översta raden (Speed). Hastigheten i mål är åter nere vid 0, som den ska.

 

Fråga: Endast en av följande fyra banor går att cykla enligt reglerna, vilken?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.