1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10. Armband

En juvelerarfirma tillverkar armband. De använder parentesformade delar som kommer i par: en höger- och en vänsterparentes. För att göra ett armband börjar man med ett av dessa par:

        eller      

Sedan sätter man in ytterligare ett par av parentes-delar, antingen först eller sist i armbandet eller mellan existerande parenteser. Detta kan upprepas flera gånger.

Nedan ser du tre exempel på hur detta kan se ut. Pilarna visar var de nya parenteserna har satts in.

 

Fråga: Vilket av följande armband kan tillverkas med den beskrivna metoden?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.