1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3. Det högsta trädet

Kartan visar träden i Bäverskogen som gröna punkter, och talen anger trädens höjd. Bävrarna har svårt att se långt i skogen, eftersom det finns så många stenar och bävrarna är för små för att se över dem. På kartan är det streck mellan två träd om man kan se från det ena trädet till det andra, och tvärtom. 

Nu är det så att Jakob Bäver vill imponera på Sara genom att fälla det högsta trädet han kan hitta i skogen. Han börjar letandet från trädet med höjd 5, enligt bilden. Därifrån går han till det högsta trädet som han kan se i närheten (här kan han välja mellan träden med höjd 4, 7 eller 8, så han går mot trädet med höjden 8). Han upprepar detta tills han finner ett träd som bara har mindre träd runtomkring sig.

Hur högt är det träd som Jakob så småningom kommer att hitta och fälla?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.