1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Båtutflykt

Vene

22 bävrar far på båtutflykt. Varje bäver har bara 1 bäverpeng. Vid åstranden finns en kanotuthyrningsplats, där man får hyra olika stora båtar. Båtarna har 1,2,4,8,16 eller 32 sittplatser. Av varje båtstorlek kan man bara hyra en. Båtarna kostar lika mycket att hyra som det finns sittplatser. Båten med 1 sittplats kostar 1 bäverpeng, båten med 2 sittplatser kostar 2 bäverpengar och så vidare.

Hur många båtar måste bävrarna hyra?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.