1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Formklipparen

En automatiserad formklippare klipper olika former ur plastfilm. Klipparen använder två lika stora kvadratiska och runda mallar. Klipparen fungerar i två steg:

1. Lägg båda mallarna var som helst på plastfilmen

2. Utför steg 2a eller steg 2b.

  2a: Klipp bara ut den del där formarna är ovanpå varandra.  
  2b: Klipp runt båda formarna och spara den del som ligger innanför den yttre kanten.

 

Vilken av följande former kan man inte klippa ut med formklipparen?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.