1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5. Platsbyte

Två typer av hundar står i en rad som visas nedan.

Ett byte innebär att två hundar som står bredvid varandra byter plats med varandra.

Efter några sådana byten står de tre stora hundarna intill varandra.

Fråga: Hur många byten måste minst ha gjorts för att detta skall kunna hända?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.