1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2. Tonat glas

Fönsterrutor på båtar är antingen klara eller lätt tonade. När man tittar igenom två sådana fönster så kommer man antingen att se klart, lite tonat eller mycket tonat glas enligt bilden nedan.

http://appserv.ida.liu.se:12050/assets/questions/2014/2014CA05/yacht_example.png
Kapten Svart sätter in nya, runda fönsterrutor med antingen klart eller lätt tonat glas på det undre däcket på sin yacht som på bilden nedan. Om man står på ett visst ställe på land så kan man se rakt igenom två fönsterrutor som finns mitt emot varandra på vardera sida av yachten.

http://appserv.ida.liu.se:12050/assets/questions/2014/2014CA05/yacht_yacht-left.png
Vänster sida på yachten

 

http://appserv.ida.liu.se:12050/assets/questions/2014/2014CA05/yacht_yacht-right.png
Höger sida på yachten

 

Vilka färger ser man om man ser igenom de motstående fönstrena?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.