1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15. Medianfilter

En bild med grå färger sparas i en tabell med siffror, där varje cell motsvaras av en pixel. En cell med siffran 1 motsvarar en svart pixel, en cell med siffran 5 motsvarar en vit pixel och värdena 2-4 motsvarar olika nyanser av grått.

I uppgiften skall vi använda ett "medianfilter" för att förändra en bild på följande sätt: För varje pixel i bilden sorteras dess värde samt dess grannars värden i stigande ordning. Det mellersta värdet (det femte) används som nytt värde för den givna pixeln. Ett filter av detta slag förändrar alla pixlar samtidigt. Som exempel, i figuren nedan, ändras den mittersta pixelns värde från 5 till 2.

 

Hur kommer följande bild att se ut efter att man använt ett medianfilter?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.